Eksperyment – koło zainteresowań Społecznej Jedynki

Koło zainteresowań „Eksperyment” powstało we wrześniu 2013 roku w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni. W bieżącym roku szkolnym zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczęszczają w nich uczniowie klas czwartych. Tematyka zajęć porusza zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, oparta jest o autorski program. Uczniowie podejmują takie działania jak:

  • samodzielne przeprowadzenie eksperymentu – przy pomocy przygotowanej instrukcji,
  • obserwacja zachodzących zjawisk,
  • wyciąganie wniosków z doświadczeń, ze szczególną uwagą na określanie, gdzie takie zjawiska spotykamy w przyrodzie bądź życiu codziennym oraz jak człowiek może wykorzystać dane zjawisko do własnych potrzeb.

Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Reklamy